VÄLKOMMEN!

Up
OPPI TUNNUSTUS
RAAMATTU OPETTAA
SVEBILIUS PROJEKTI
TEESIT KIRKOSTA
LUTERILAINEN RISTINKANTAJA
TILAISUUKSIA
PUHEITA
MUSIIKKIA
VÄLKOMMEN!
WELCOME!
WILLKOMMEN!

Välkommen till Korsets lutherska församlings (KLF) Web-sida!

Vad är Korsets lutherska församling?

Korsets lutherska församling (LKF; f.d. Lutherska hemförsamlingen) är en självständig församling som har grundats våren 1999. Den samlas där den har medlemmar. Ordet ”luthersk” i namnet på vår församling innebär att vi, liksom reformatorn, bekänner oss endast till Guds ord, dvs. Bibeln. Vi bekänner oss också till den lära som finns i de lutherska bekännelseskrifterna därför att den överensstämmer med Bibeln. Ordet ”kors” hänsyftar på Kristi försoningsverk som grunden för vår frälsning och också på det heliga korset som här i tiden följer på bekännelsen till Guds ord. Vi vill upprätta församlingar där all undervisning och allt bruk av sakramenten överensstämmer med Guds ord.

Korsets lutherska församling (KLF) har grundats i den här nöden med den bönen att den kunde för sin del hjälpa dem som inte har något tryggt andligt hem. Genom att förbinda oss till Guds ord vill vi bygga på Kristus-klippan, på vilken man håller ut även när allt annat går förlorat. Vår Herres eviga ord ger även i dag frid för våra syndbelastade samveten, när Han säger: "Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg" (Jes. 43:25). I den här nåden finns hela vår frälsning.

Dig bland oss någon gång!

 

För mer information var vänlig och ring eller skriv till någon av adresserna under!

Kontakter

Pastor Risto Relander
Välenojankatu 7 A 17
05880 Hyvinkää
040-5741887

Petteri Hiienkoski
Jollaksentie 46 b
FIN-00850 HELSINKI 85
gsm +358-50-462 0710

 

Sverige

Pertti Väänänen
Terrakottastigen 41
151 55 Södertälje

Tel. +46 (0)8 550 311 07