TEESIT KIRKOSTA

Up
OPPI TUNNUSTUS
RAAMATTU OPETTAA
SVEBILIUS PROJEKTI
TEESIT KIRKOSTA
LUTERILAINEN RISTINKANTAJA
TILAISUUKSIA
PUHEITA
MUSIIKKIA
VÄLKOMMEN!
WELCOME!
WILLKOMMEN!

 

C.F.W.  WALTHER:   KIRKKO  JA VIRKA

 

ENSIMMÄINEN OSA: KIRKOSTA

 • Teesi I
  Kirkko sanan varsinaisessa merkityksessä on pyhien yhteisö, so. kaikki ne, jotka Pyhä Henki on evankeliumilla kutsunut kadotetusta, kirotusta ihmissuvusta, jotka todella uskovat Kristukseen ja jotka tämän uskon kautta ovat pyhitetyt ja yhdistetyt Kristukseen. Ef. 1:22,23; Ef. 5:23-27; 1 Kor. 3:16,17; Hebr. 12:23; Matt. 16:18; Joh. 11:51,52.

   

 • Teesi II
  Kirkkoon sanan varsinaisessa merkityksessä ei kuulu yksikään jumalaton, ei yksikään uudestisyntymätön, ei yksikään harhaoppinen. Room. 8:9; 1 Joh. 2:19; Joh. 15:6.

   

 • Teesi III
  Kirkko sanan varsinaisessa merkityksessä on näkymätön. Luuk. 17:20,21; 1 Piet. 2:5; 2 Tim. 2:19.

   

 • Teesi IV
  Tälle uskovien ja pyhien tosi kirkolle Kristus on antanut taivaan valtakunnan avaimet, ja sen tähden se on Kristuksen hankkimien ja Hänen kirkossaan esiintyvien hengellisten, jumalallisten ja taivaallisten tavaroiden, oikeuksien, valtuuksien, virkojen jne. varsinainen ja yksinomainen haltija ja omistaja. Matt. 16:15-19; Matt. 18:18; Joh. 20:22,23; Matt. 28:20; Ps. 68:13; 1 Kor. 3:21-23; 1 Piet. 2:9.

   

 • Teesi V
  Vaikka tosi kirkko sanan varsinaisessa merkityksessä on olemuksensa puolesta näkymätön, sen olemassaolo voidaan kuitenkin varmasti havaita; sen tuntomerkkejä ovat Jumalan Sanan puhdas saarna ja Kristuksen asetuksen mukainen sakramenttien jakaminen. Mark. 4:26,27; Jes. 55:10,11; Matt. 28:18-20; Mark. 16:15,16.

   

 • Teesi VI
  Epävarsinaisessa merkityksessä kutsutaan Raamatun mukaan myös kaikkien kutsuttujen, so. kaikkien, jotka tunnustautuvat ja pitäytyvät saarnattuun Jumalan Sanaan ja käyttävät pyhiä sakramentteja, näkyvää, sekä hyvistä että pahoista koostuvaa yhteisöä kirkoksi (yleiseksi [katoliseksi] kirkoksi); niin ikään kutsutaan sen yksittäisiä osia, so. siellä täällä olevia seurakuntia, joissa saarnataan Jumalan Sanaa ja jaetaan pyhiä sakramentteja, kirkoiksi (partikulaarikirkoiksi), siksi nimittäin, että tässä näkyvässä joukossa on kätkettynä näkymätön, tosi, varsinaisesti niin kutsuttu uskovien, pyhien ja Jumalan lasten kirkko; tämän kutsuttujen joukon ulkopuolelta ei tule etsiä valittuja. Matt. 13:47,48; Matt. 25:1,2; Matt. 22:2,11; Matt. 18:17.

   

 • Teesi VII
  Niin kuin näkyvillä yhteisöillä, joissa Sana ja sakramentit vielä olennaisesti ovat, on Raamatun mukaan kirkon nimi niissä olevan tosi uskovien oikean, näkymättömän kirkon tähden, samoin niillä on myös se valta, jonka Kristus on antanut koko kirkolleen, niihin kätkettynä olevan oikean, näkymättömän kirkon tähden, vaikka se koostuisi vain kahdesta tai kolmesta. Matt. 18:17-20.

   

 • Teesi VIII
  Vaikka Jumala kokoaa itsellensä pyhän kutsuttujen kirkon myös siellä, missä Hänen Sanaansa ei opeteta sen täydessä puhtaudessa eikä sakramentteja jaeta täysin Jeesuksen Kristuksen asetuksen mukaan, jos vain Jumalan Sanaa ja sakramentteja ei kielletä tykkänään, vaan molemmat ovat olennaisin osin säilyneet, jokaisen tulee kuitenkin autuutensa tähden paeta kaikkia vääriä opettajia, karttaa kaikkia sekaoppisia seurakuntia ja lahkoja ja sen sijaan tunnustautua ja pitäytyä oikeaoppisiin seurakuntiin ja niiden oikeaoppisiin saarnaajiin, mistä vain sellaisia löytää.
  A. Myös sekaoppisissa ja vääräoppisissa seurakunnissa on Jumalan lapsia; myös siellä tosi kirkko on havaittavissa puhtaasta Sanasta ja sakramenteista, jotka niissä vielä ovat jäljellä. Gal. 1:2; 1 Kun. 19:14,18; 2 Sam. 15:11; Ilm. 2:24.
  B. Jokaisen on autuutensa tähden paettava kaikkia vääriä opettajia ja kartettava sekaoppisia seurakuntia ja lahkoja. 5 Moos. 13:1-3; Matt. 7:15; Matt. 24:23,24; Apt. 20:30,31; Room. 16:17,18; 1 Kor. 10:18,21; 1 Kor. 11:19; 2 Kor. 6:14-18; Gal. 5:9; Tiit. 3:10,11; 2 Joh. 10,11; Ilm. 18:4.
  C. Jokaisen kristityn on autuutensa tähden tunnustauduttava ja pitäydyttävä oikeaoppisiin seurakuntiin ja niiden oikeaoppisiin saarnaajiin, mistä vain sellaisia löytää. Matt. 10:32,33; Luuk. 9:26; Room. 10:9,10; Luuk. 10:16; Matt. 10:14,15, 40,41; 2 Tim. 1:8; 1 Kor. 1:10-13; Ef. 4:3-6; 1 Joh. 2:19; Hebr. 10:25; Apt. 2:42,44,46,47.

   

 • Teesi IX
  Ehdottoman välttämätön autuuteen on ainoastaan yhteys näkymättömään kirkkoon, jolle yksin on alun perin annettu kaikki kirkkoa koskevat ihanat lupaukset. Room. 3:28; Apt. 4:12; Room. 10:13,14,17.

   

   

  horizontal rule

  Lähde: Die Stimme unserer Kirche in der Frage von Kirche und Amt. Eine Sammlung von Zeugnissen über diese Frage aus den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche und aus den Privatschriften rechtgläubiger Lehrer derselben. Von der deutschen evang.-luth. Synode von Missouri, Ohio und anderen Staaten als ein Zeugnis ihres Glaubens, zur Abwehr der Angriffe des Herrn P. Grabau in Buffalo, New-York, vorgelegt durch C.F.W. Walther, Professor der Theologie an dem Concordia-Collegium zu St. Louis und Pfarrer der evangel.-luth. Gemeinde daselbst. Dritte auf Anordnung der Synode aufs neue durchgesehene und vermehrte Auflage. Erlangen 1875. Verlag von Andreas Deichert.

  Englanninkielinen laitos: Church and Ministry. Witnesses of the Evangelical Lutheran Church on the Question of the Church and the Ministry by C.F.W. Walther. Translated by J.T. Mueller. Concordia Publishing House, St. Louis 1987. (Käännetty 3. laitoksesta.)
   

  Käännös saksan kielestä
  past. Risto Relander
   

  horizontal rule

  Kääntäjän kommentti:

   

  Mitä sanottavaa näillä monen mielestä aikansa eläneillä miehillä voi olla meidän ajallemme? Eikö heidän teologiansa ole aikansa elänyttä? Eikö heidän kiivailusna puhtaan opin puolesta ole sietämätöntä fanaattisuutta? Luterilaisen uskonpuhdistuksen ja puhdasoppisuuden teologia ei kuitenkaan ole vain yksi suuntaus tai vaihtoehto muiden joukossa. Mikäli haluamme olla luterilaisia - ei vain nimellisesti, vaan tosiasiallisesti -, luterilainen puhdasoppisuus, jota Luther ja muut puhdasoppiset luterilaiset teologit edustivat, on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Puhdas luterilainen oppihan on pyhän Raamatun oma oppi- ei enempää eikä vähempää."

  Risto Relander
  Välenojankatu 7 A 17
  05880 Hyvinkää
  040-5741887

  Home

 •