SVEBILIUS PROJEKTI

Up
OPPI TUNNUSTUS
RAAMATTU OPETTAA
SVEBILIUS PROJEKTI
TEESIT KIRKOSTA
LUTERILAINEN RISTINKANTAJA
TILAISUUKSIA
PUHEITA
MUSIIKKIA
VÄLKOMMEN!
WELCOME!
WILLKOMMEN!

Sivu on vielä keskeneräinen..... :)  palaile piakkoin.....

Vähän katekismuksen yksinkertainen selitys kysymysten ja vastausten avulla

Toimittanut

Olaus Svebilius

Upsalan arkkipiispa

Sen suuren hyödyn tähden suomeksi käännetty.

[Internet julkaisu: Luterilainen ristin seurakunta (Luterilainen Ristin Seurakunta). Tekstin  Huom! Raamatun kohdat vuoden 1776 Biblian mukaan ellei toisin mainita. Joitain opillisia kohtia on täsmennetty selkeyden tähden ja niistä on erillinen huomautus.]

horizontal rule

Pastorin esipuhe ja huomautukset

LRS 12.04.2007

horizontal rule

Sisältö:

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus

horizontal rule

Ensimmäisen suomentajan, piispa Daniel Jusleniuksen alkulause.

Minun rakkaimpain maanmiesteni tarpeeksi ja rakennukseksi heidän kalleimmassa uskossansa ja pyhässä vaelluksessansa julkaistaan tämä ruotsin kielestä käännetty vähäinen, mutta kaikki autuuteen [pelastukseen] tarpeelliset kappaleet [pääkohdat] sisältävä kirja: sydämellisellä rukouksella Jumalan tykö, että Hän Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, tähden antaisi sen olla Hänen korkeimman nimensä kunniaksi tehdyn ja Hänen köyhän seurakuntansa kasvannoksi [kasvamiseksi] ja vahvistukseksi armossa! Sillä vaikka minä asun taampana teistä eroitettuna [etäällä erossa teistä], on Jumala kuitenkin minun todistajani, että minä sydämeni pohjasta kaikkia teitä Jeesuksessa Kristuksessa halajan [kaipaan] ja rukoilen, että teidän rakkautenne enemmän ja enemmän yltäkylläiseksi tulisi kaikkinaisessa tuntemisessa ja ymmärryksessä ja että te koettelisitte, mikä paras olisi, ja olisitte vilpittömät, ei ke[ne]llekään pahennukseksi, Kristuksen päivään asti; täytetyt vanhurskauden hedelmillä, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta teissä tapahtuvat Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi. Fil. 1:8-11; Ps. 137:5, 6.

---

Kirjoitin Skaarassa, läntisellä Göötanmaalla, marraskuussa vuonna 1745.

Daniel Juslenius

Skaaran hiippakunnan piispa

Jeesuksen nimeen!

horizontal rule

Katekismuksen yksinkertainen selitys Kysymysten ja vastausten kautta

Esipuhe

1.Oletkos kristitty? Vastaus:

Olen.

2. Minkätähden sinua kristityksi kutsutaan? Vastaus:

Sentähden, että minä olen kastettu nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ja olen kasteessa päälleni pukenut Kristuksen, jonka minä uskon ja tunnustan Vapahtajakseni ja autuaaksi tekijäkseni [pelastajakseni].

horizontal rule

Gal. 3:27. Niin monta kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päällenne pukeneet.

Ap. t. 4:12. Ei yhdessäkään toisessa ole autuutta; sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaaksi tuleman.

horizontal rule

3. Mistä sinä tämän opit ja tiedät? Vastaus:

Katekismuksesta.

4. Mikä Katekismus on? Vastaus:

Se on lyhykäinen tarpeellisten kappalten [pääkohtien] opetus, jotka meidän kristillisyyteemme tulevat [kuuluvat], pantu edes [esitetty] kysymyksissä ja vastauksissa, eli: Katekismus on lyhykäinen kristillisen opin sisälläpito [esitys], otettu pyhästä Raamatusta ja käsitetty [sisällytetty] lyhykäisiin pääkappaleihin, kysymysten ja vastausten kanssa.

horizontal rule

5. Kuinka monta pääkappaletta on Katekismuksessa? Vastaus:

Kuusi.

6. Mitkä ne ovat? Vastaus:

1. Jumalan kymmenen käskyä.

2. Uskon tunnustus.

3. Isä meidän -rukous.

4. Kasteen sakramentti.

5. Rippi ja synninpäästö.

6. Herran Ehtoollinen eli

Alttarin sakramentti.

horizontal rule

7. Vieläkö mitään muuta Katekismuksessa löytyy? Vastaus:

Vielä rukouksia: aamu- ja ehtoo-[ilta-]rukoukset, ruokaluvut [ruuan siunaus ja kiitos] ja huoneentaulu.

8. Minkätähden Katekismusta myös sanotaan lasten opiksi? Vastaus:

Sentähden, että kaikkein tulee jo lapsesta sitä oppia ja siinä, niin kuin Jumalan lasten, itseänsä kaiken ikänsä harjoitella. [harjoittaa]

horizontal rule

5. Moos. 6:6,7. Nämät sanat, jotka minä käsken sinulle tänäpäivänä, pitää sinun paneman sydämees, ja teroittaman ne sinun lapsilles, ja niistä puhuman, huoneessa istuissas ja tiellä käydessäs, maata pannessas ja noustessas.

2. Tim. 3:15. Jo lapsuudesta olet Pyhän Raamatun taitanut, joka sinun taitaa autuuteen neuvoa, sen uskon kautta, joka on Kristuksessa Jesuksessa.

1. Piet. 2:2. Halaitkaat sitä terveellistä sanan rieskaa, niinkuin äsken-syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte.

[RK 1938: Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.]

horizontal rule

9. Mistä Katekismus on otettu? Vastaus:

Pyhästä Raamatusta.

10. Mitä Pyhä Raamattu on? Vastaus:

Se on Jumalan sana, jonka Pyhän Hengen vaikutuksesta ja ilmoituksesta profeetat, evankelistat ja apostolit ovat kirjoittaneet ja julistaneet, meille opetukseksi, lohdutukseksi ja iankaikkiseksi autuudeksi [pelastukseksi].

horizontal rule

2. Piet. 1:21. Ei yksikään prophetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä.

[RK 1933/1938: Ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.]

Room. 15:4. Sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olis.

Joh. 20:31. Nämät ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä.

horizontal rule

11. Koska he ovat näitä ovat kirjoittaneet? Vastaus:

Profeetat ovat kirjoittaneet Vanhassa, mutta evankelistat ja apostolit

Uudessa Testamentissa.

12. Mitä pyhä Raamattu sisällänsä pitää? Vastaus:

Kaksi asiaa: lain ja evankeliumin.

Katekismus linkit:

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus

  

Home 1. Pääkappale 2. Pääkappale