RAAMATTU OPETTAA

Up
OPPI TUNNUSTUS
RAAMATTU OPETTAA
SVEBILIUS PROJEKTI
TEESIT KIRKOSTA
LUTERILAINEN RISTINKANTAJA
TILAISUUKSIA
PUHEITA
MUSIIKKIA
VÄLKOMMEN!
WELCOME!
WILLKOMMEN!

 

PYHÄSTÄ RAAMATUSTA

1. Opetamme, että Pyhä Raamattu on erilainen kuin kaikki muut maailman kirjat, sillä se on Jumalan sana.  Raamattu on Jumalan sana, koska Jumalan pyhät ihmiset kirjoittivat vain sen, mitä Pyhä Henki antoi heille.

2 Tim. 3:16: "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta..." 1)

2 Piet. l: 21: "Ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."

Opetamme myös, ettei Raamatun sanainnoitus (sanainspiraatio) 2) ole ns. "teologinen päätelmä" 3), vaan suorat raamatunkohdat opettavat sitä.

2 Tim. 3:16 (katso yllä).

Joh. 10:35: "Raamattu ei saata raueta tyhjiin."

Room. 3: 2: "Heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut."

1 Kor. 2:13: "Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti."

 

Koska Pyhä Raamattu on Jumalan sana, niin on sanomattakin selvää, ettei siinä ole virheitä eikä ristiriitoja, vaan se on kaikilta osiltaan ja joka sanaltaan, myös historiallisia, maantieteellisiä ja muita ajallisia asioita käsitteleviltä kohdiltaan pettämätöntä totuutta.

Joh. 10:35: "Raamattu ei saata raueta tyhjiin"

 

1) Suomenkielinen raamatunkäännös on tässä epätarkka. Alkukielen mukaan olisi käännettävä: "Koko Raamattu on Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt..."

2) Sanainnoituksella eli sanainspiraatiolla tarkoitetaan sitä, että Raamatun kirjoittajille ei annettu vain asioita, joista heidän piti kertoa, vaan myös sanat. Katso F. Pieper, Dogmatiikka s. 74 s.

3) Teologisella päätelmällä tarkoitetaan asiaa, joka ei suoraan sisälly johonkin Raamatun lausumaan, vaan joka on lukijan oma johtopäätös.

 

2. Lisäksi opetamme Pyhästä Raamatusta, että Jumala on antanut sen kristilliselle kirkolle uskon perustaksi.

Ef. 2:20: Te (=uskovat) olette "apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus."

Siitä syystä Pyhä Raamattu on ainoa lähde, josta kaikki kristillisessä kirkossa julistettu oppi täytyy ammentaa. Sen tähden se on myös ainoa ohje ja ojennusnuora, jonka mukaan kaikkia opettajia ja oppeja on tutkittava ja arvosteltava. - Kirkkomme tunnustuskirjojen mukaan opetamme myös, että ne selvät   r a a m a t u n  -kohdat, joissa yksityiset opinkohdat esiintyvät, ovat se "uskon sääntö" ( a n a 1 o g i a f i d e i ), jonka mukaan Pyhää Raamattua on ymmärrettävä.

Luterilaiset tunnustuskirjat: "Esikuvia täytyy kuitenkin selittää varman säännön, toisin sanoen luotettavan ja selvän Raamatun mukaan eikä tämän säännön eli Raamatun vastaisesti." (Augsburgin tunn. puolustus, Koskenniemen suom. s. 235 § 60).

"Uskon sääntö" ei ole ihmisten keksimä ns. "Raamatun kokonaisnäkemys" (Ganzes der Schrift).

 

3. Hylkäämme aikamme kirkossa tieteen nimissä laajalle levinneen opin, ettei Pyhä Raamattu olisi joka kohdaltaan Jumalan sana, vaan osaksi Jumalan sanaa ja osaksi ihmissanaa, ja että se siitä syystä sisältäisi tai ainakin voisi sisältää erheitä. Hylkäämme tämän harhan kauheana ja Jumalaa pilkkaavana. Se näet sotii suoraan Kristusta ja hänen pyhiä apostoleitansa vastaan, asettaa ihmiset Jumalan sanan tuomareiksi ja kumoaa sen perustuksen, jolla kristillinen kirkko ja sen usko seisoo.

Back Home Next