OPIN YDINKOHTIA

Up
RAAMATTU OPETTAA
SVEBILIUS PROJEKTI
TEESIT KIRKOSTA
LUTERILAINEN RISTINKANTAJA
TILAISUUKSIA
PUHEITA
MUSIIKKIA
VÄLKOMMEN!
WELCOME!
WILLKOMMEN!


Lataa tästä pdf tiedostona.

KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS

I Pyhästä Raamatusta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiraatiosta syntynyt,
pelastukseksemme annettu, sanasta sanaan erehtymätön Jumalan sana, joka on kristillisen opin ja elämän
ainoa tuomari, sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvosteltava.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Raamattu on kirkas ja selvä kirja, jossa jokainen uskonkohta on
esitetty omissa sijaintipaikoissaan ja on niistä ammennettavissa ja ammennettava, ja että Raamattu on
ymmärrettävä näiden kirkkaiden ja selvien opin sijaintipaikkojen mukaisesti ja niillä selitettävä.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Raamattu ainoastaan sisältää Jumalan sanaa tai on
vain todistusta Jumalan sanasta tai ei ole erehtymätön kaikessa, mitä se sanoo, tai Raamatun inspiraatio on
luonteeltaan vain asia- tai henkilöinspiraatiota eikä sanainspiraatiota.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Raamatun ohella myös näkyväinen tai näkymätön
kirkko, traditio, kokemus, ilmestykset, järki, uudestisyntynyt minä eli uusi ihminen tai jokin muu kuin yksin
Raamattu on kristillisen opin ja elämän tuomari, sääntö ja ohje, erityisesti myös opin, jonka mukaan Jumala
antaa vielä kristillistä oppia tai elämää koskevaa uutta ilmoitusta.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Raamattu on hämärä, epäselvä tai moniselitteinen,
erityisesti myös opin, jonka mukaan uskon analogia on jotakin muuta kuin kirkkaat ja selvät opin sijaintipaikat
Raamatussa tai toinen uskonkohta on johdettava tai voidaan johtaa toisesta uskonkohdasta tai kristillinen oppi
on ammennettava ns. Raamatun kokonaisuudesta eikä kunkin opin varsinaisista sijaintipaikoista.

Luterilaisten tunnustuskirjojen suhde Raamattuun

Tunnustaudumme varauksetta luterilaisissa tunnustuskirjoissa (Yksimielisyyden kirjassa vuodelta 1580)
esitettyyn oppiin, ei sikäli kuin vaan sen tähden että niissä esitetty oppi on kauttaaltaan Raamatun oma oppi.

II Jumalasta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että on yksi ainoa Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, joka on kolme
erillistä persoonaa mutta yhtä ja samaa iankaikkista ja ääretöntä jumalallista olemusta, ja että jokaisella
Kolmiykseyden persoonalla on tämä jumalallinen olemus täydesti ja kokonaan.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Poika on syntynyt Isästä iankaikkisuudessa, ei luotu, ja että Pyhä
Henki lähtee iankaikkisesti Isästä ja Pojasta.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan jumaluudessa ei ole kolmea erillistä persoonaa vaan
Kolmiykseys merkitsee sitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä ja esiintyy Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä
(ns. modalismi eli ekonominen kolminaisuusoppi).

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan jumaluuden persoonien välillä on ero
iankaikkisuudessa, kunniassa, kirkkaudessa, majesteetissa, kaikkivaltiudessa tai kaikkitietävyydessä.

III Luomisesta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että kolmiyhteinen Jumala on koko maailman ja jokaisen ihmisen Luoja,
joka on luonut maailman tyhjästä kuudessa tavallisessa päivässä ja ylläpitää ja hallitsee koko luomakuntaa
kaikkivaltiaalla voimallaan.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisina kaikki kehitysopilliset teoriat ja käsitykset maailman ja ihmisen synnystä.LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 2/11

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Raamatun luomispäivät ovat pitkiä ajanjaksoja
eivätkä tavallisia päiviä.

IV Ihmisestä ja synnistä

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin että ennen
syntiinlankeemusta ihmisellä oli oikea jumalantuntemus ja täydellinen vanhurskaus ja pyhyys.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että syntiinlankeemuksen kautta ihminen on menettänyt hänessä olleen
Jumalan kuvan, niin että jokainen ihminen on luonnollisessa tilassaan, jo siitessään ja syntyessään tähän
maailmaan, perisynnin täydellisesti turmelema, hengellisesti täysin sokea ja kuollut, Jumalaa ainoastaan
vastustava, perkeleen vallassa oleva ja ainoastaan perkeleen tahtoa toteuttava ja sitä halukkaasti ja mielellään
noudattava, vailla kaikkea Jumalan edessä hyvää ja Jumalan vihan ja iankaikkisen kadotustuomion alainen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että synti ei kuulu ihmisen olemukseen vaan on hänessä tilapäinen
ominaisuus (aksidenssi), joka on kuitenkin hänen luontoonsa piintynyt ja sen täydellisesti turmellut ja josta
uskovat vapautuvat tämän elämän jälkeen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jumala ei ole synnin syy tai aiheuttaja edes välillisesti.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ihmistä ei luotu Jumalan kuvaksi edellä esitetyssä
mielessä.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ihminen syntyessään tähän maailmaan ei ole
perisynnin läpikotaisin turmelema eikä Jumalan vihan ja kadotustuomion alainen tai hän ei ole hengellisesti
täysin sokea ja kuollut tai hänessä on luonnollisessa tilassaan jotakin Jumalan edessä hyvää.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan synti kuuluu ihmisen olemukseen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jumala on ainakin välillisesti synnin syy tai
aiheuttaja.

V Kristuksen persoonasta ja lunastuksesta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jeesus Kristus on tosi Jumala, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja
tosi ihminen, Pyhästä Hengestä siinnyt ja neitsyt Mariasta syntynyt, joka kerta kaikkiaan lunasti meidät vapaiksi
synnin syyllisyydestä ja vallasta ristinkuolemaan saakka osoittamallaan täydellisellä kuuliaisuudella, joka oli sekä
toimivaa kuuliaisuutta, jolla hän täytti Jumalan lain kaikkien ihmisten sijasta, että kärsivää kuuliaisuutta, jolla hän
kärsi Jumalan lain määräämän rangaistuksen kaikkien ihmisten kaikista synneistä, ja että tällä Kristuksen koko
jumalinhimillisen persoonan kuuliaisuudella ja sijaishyvityksellä koko maailma on nyt sovitettu Jumalan kanssa,
niin että sille on ansaittu sen synnit peittävä lahjavanhurskaus eli syntien anteeksiantamus, minkä vakuudeksi
Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleista.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Kristuksen alennus ja korotus koskee ainoastaan hänen inhimillistä
luontoaan ja että Kristuksen alennuksen tila alkoi hänen lihaksitulossaan sikiämisessä ja vaihtui korotuksen
tilaksi Kristuksen eläväksitekemisessä eli kun hänen sielunsa yhtyi jälleen hänen ruumiiseensa haudassa.LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 3/11

Uskomme, opetamme ja tunnustamme erityisesti, että Kristuksen inhimillisellä luonnolla oli jumalallisen ja
inhimillisen luonnon persoonallisen yhtymyksen ansiosta Jumalan muoto, niin että Kristuksen inhimillisessä
luonnossa asui jumaluuden koko täyteys aina sikiämisestä alkaen ja että Kristuksen inhimillinen luonto oli näin
ollen tehty inkarnaatiossa osalliseksi jumalallisesta majesteetista ja näin ollen jumalallisesta kaikkivallasta,
kaikkitietävyydestä ja hallitsevasta kaikkiallaläsnäolosta, mutta että Kristus alennuksen tilassaan otti orjan
muodon eli pidättyi inhimillisellä luonnollaan olevan jumalallisen majesteetin täydestä ja keskeytymättömästä
käytöstä ja kätki sen käyttäen sitä ainoastaan siinä määrin kuin oli tarpeellista hänen Välimiehen virkansa
hoidossa ollen kuitenkin persoonallisen yhtymyksen voimasta myös inhimillisen luontonsa puolesta kaikkia
luotuja läsnä jo alennuksen tilassaan ja että tästä orjan muodosta hän luopui korotuksessaan halliten nyt myös
inhimillisen luontonsa puolesta jumalallisella kaikkivallalla täydesti ja keskeytymättömästi lihassaan kaikkialla
läsnäolevana, niin että missä on Kristuksen jumalallinen luonto, siellä on myös hänen inhimillinen luontonsa, ja
missä on Kristuksen inhimillinen luonto, siellä on myös hänen jumalallinen luontonsa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jeesus Kristus ei ole tosi Jumala ja tosi ihminen
yhdessä ja samassa Jumalan Pojan persoonassa, erityisesti myös opin, jonka mukaan Jumalan Poika
tullessaan lihaan luopui jumaluudestaan tai ainakin joistakin jumalallisista ominaisuuksistaan, niin että
Kristuksen alennus ja korotus koskee myös hänen jumalallista luontoaan tai Kristuksen alennuksen tila on yhtä
kuin inkarnaatio, tai ei ollut synnitön tai oli ainakin kykenevä tekemään syntiä tai hänen syntymänsä ei ollut
neitseellinen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Kristus ei ole täyttänyt Jumalan lakia meidän
sijastamme vaan omasta puolestaan eikä Kristuksen laintäyttämys näin ollen kuulu meidän hyväksemme
luettavaan lahjavanhurskauteen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Kristuksen ristinkuolemassa ei ollut kysymys
rangaistuskärsimyksestä vaan pelkästään Jumalan rakkauden osoituksesta tai Kristuksen sovitustyössä ei ollut
kysymys sijaishyvityksestä tai koko maailma, ts. jokainen ihminen, ei ole tällä sijaishyvityksellä täydellisesti
lunastettu ja sovitettu.

VI Kääntymyksestä

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että pelastumme ainoastaan Jumalan sulasta armosta ja kaikkivaltiaasta
voimasta, yksinomaan uskon kautta Kristuksen meille lunastustyöllään ansaitsemaan lahjavanhurskauteen eli
syntien anteeksiantamukseen, ilman lain tekoja.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että kääntymys on katumusta, jonka Jumala vaikuttaa lain sanalla, ja
uskoa, joka on omakohtaista turvautumista Kristukseen Lunastajanamme ja Vapahtajanamme ja jonka yksin
Jumala vaikuttaa armonvälineiden välityksellä ilman minkäänlaista ihmisen myötävaikutusta, olipa se oikean
ratkaisun tekemistä, oikeampaa tai parempaa suhtautumista armoon toisiin verrattuna, vastustelusta
pidättymistä, vähäisempää syyllisyyttä tai jotakin muuta, jolla ihmisen kääntymys vaikka vain osaksikin tehdään
riippuvaiseksi siitä, mitä ihminen itse tekee tai jättää tekemättä tai mitä hänessä on tai ei ole.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että kääntymys sanan varsinaisessa merkityksessä, uskon syntymisenä
ja hengellisestä kuolemasta elämään siirtymisenä, tapahtuu hetkessä eikä ole pitempiaikainen prosessi.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että syy siihen, että toiset eivät käänny, ei ole Jumalassa, joka tahtoo
kaikkien kääntymystä ja pelastusta, vaan kääntymättömissä ihmisissä itsessään, nimittäin siinä, että he
vastustavat itsepintaisesti Pyhää Henkeä ja hänen armovaikutustaan armonvälineissä.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ihminen ei pelastu yksin uskon kautta Kristukseen ja
hänen ansioonsa tai pelastava usko on olemukseltaan jotakin muuta tai enemmän kuin luottamista ja
turvautumista Kristukseen ja hänen ansaitsemaansa syntien anteeksiantamukseen, erityisesti myös opin, jonka
mukaan pelastava usko on pelkästään Kirkon opin totenapitämistä tai siihen suostumista.LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 4/11

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ihminen myötävaikuttaa kääntymykseensä joko
luonnollisilla voimillaan tai Jumalan lahjoittamilla armonvoimilla, niin että hän on kääntymyksessä jollakin tavoin
aktiivinen eikä pelkästään Pyhän Hengen työn kohteena, tai Jumala vaikuttaa ainoastaan voiman ja kyvyn uskoa
mutta ei itse uskon toimintoa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan kääntymys sanan varsinaisessa merkityksessä ei
tapahdu hetkessä vaan vähitellen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan uskosta pois langenneella ei ole enää
mahdollisuutta kääntyä ja siten tulla autuaaksi.

VII Vanhurskauttamisesta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Kristuksen sijaissovituksen perusteella Jumala on herättämällä
Kristuksen kuolleista julistanut koko maailman vanhurskaaksi Kristuksessa antamalla sille synnit anteeksi ja että
Jumala nyt vanhurskauttaa eli lukee vanhurskaaksi jokaisen, joka uskoo Kristukseen, toisin sanoen panee
sydämen luottamuksensa siihen tosiasiaan, että hänen syntinsä ovat anteeksiannetut yksin armosta,
yksinomaan Kristuksen sovitustyön ja ansion tähden, ilman lain tekoja.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhurskauttava usko tarttuu ja turvautuu meidän ulkopuolellamme
olevaan vanhurskauteen, nimittäin Kristukseen ja hänen lahjavanhurskauteensa, ts. Kristuksen ansioon eli
hänen täydelliseen toimivaan ja kärsivään kuuliaisuuteensa, että tämä lahjavanhurskaus eli se vanhurskaus,
joka Jumalan edessä kelpaa, on siis uskovan ulkopuolella ja että uskon vanhurskauttava voima on uskon
kohteessa eli Kristuksessa ja hänen ansiossaan eikä uskossa itsessään.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että usko, sikäli kuin se vanhurskauttaa, ei ole ihmisen ominaisuus, teko
tai hyve, mutta että se usko, joka vanhurskauttaa, on ihmisen teko sikäli, että uskova itse uskoo Pyhän Hengen
vaikuttamalla uskolla eikä Pyhä Henki tai Kristus uskovassa usko hänen puolestaan.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että oppi jumalattoman vanhurskauttamisesta on kristillisen uskon
pääkohta ja keskus, josta riippuu Kirkon seisominen ja kaatuminen, ja että vanhurskauttamisopin tultua
väärennetyksi tai kumotuksi opin puhtaus ei voi säilyä muissakaan uskonkohdissa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jumala ei ole julistanut koko maailmaa
vanhurskaaksi Kristuksessa eikä näin ollen ole antanut maailmalle Kristuksen sijaishyvityksen tähden syntejä
anteeksi.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan kaikki ihmiset omakohtaisesta uskosta riippumatta
omistavat Kristuksen ansaitseman lahjavanhurskauden ja ovat siitä henkilökohtaisesti osallisia vaikka eivät
sovellakaan sitä itseensä eli omakohtaisesti vastaanota ja omista sitä uskolla.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan vanhurskauttaminen ei ole syntisen vanhurskaaksi
lukemista ja julistamista yksin Kristuksen sovitustyön perusteella tai ei ainakaan pelkästään sitä vaan jotakin
enemmän kuin pelkästään syntien anteeksiantamus, nimittäin sitä, että ihminen tehdään olemuksellisesti
vanhurskaaksi tai että uskova ainakin osaksi vanhurskautetaan hänessä asuvan Kristuksen tai hänessä
uudestisyntymisessä alkaneen vaikkakin epätäydellisen pyhityksen tähden.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ihmistä ei vanhurskauteta yksin uskon kautta tai
usko on vanhurskauttamisen syy tai ehto eikä pelkästään väline ja tarttumistoiminto , jolla Kristuksen
lahjavanhurskaus eli syntien anteeksiantamus otetaan vastaan ja omistetaan, tai sitä vanhurskautta, joka
Jumalan edessä kelpaa, uskovan on etsittävä itsestään.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan usko, sikäli kuin se vanhurskauttaa, on ihmisen
ominaisuus tai teko tai hyve.LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 5/11

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan vanhurskauttaminen tapahtuu vähitellen tai siinä on
eri asteita.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan vanhurskauttamisoppi ei ole kristillisen uskon
pääkohta, josta riippuu Kirkon seisominen ja kaatuminen.

VIII Pyhityksestä ja hyvistä teoista

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että pelastavan uskon hedelmänä seuraa Pyhän Hengen
armonvälineiden kautta vaikuttama pyhitys ja hyvät teot ja että vaikka yksin usko Kristukseen ja hänen
ansioonsa pelastaa, pyhitys ja hyvät teot seuraavat välttämättä pelastavaa uskoa, niin että missä ei ole uskon
hedelmiä, siellä ei näin ollen voi olla pelastavaa uskoakaan, ja että hyvät teot ovat välttämättömiä, koska Jumala
niitä tahtoo, mutta eivät kuitenkaan välttämättömiä autuuteen .

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että hyviä tekoja on kaikki se, mitä uskova ajattelee, puhuu ja tekee
Pyhän Hengen vaikutuksesta, vapaaehtoisesti, ilman lain pakotusta, uskossa Kristukseen ja hänen ansioonsa,
kiitollisuudesta Kristuksessa armollista Jumalaa kohtaan ja hänen kunniakseen ja lähimmäisen parhaaksi , ja
mikä on Jumalan lain ohjeen mukaista, ja että nämä teot, vaikka ne ovatkin vajavaisia ja synnin saastuttamia, ovat
Jumalalle otollisia Kristuksen tähden, uskon kautta.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että pyhityksen saavat aikaan yksin armonvälineet mutta että uskova
tarvitsee myös lain saarnaa vanhan ihmisensä tähden.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että uskova myötävaikuttaa pyhitykseensä uuden ihmisensä puolesta
mutta kuitenkin niin, että Jumala vaikuttaa hänessä sekä tahtomisen että tekemisen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että uskovaan on vielä piintyneenä vanha ihminen eli perisynti ja sen
synnyttämät heikkouden synnit mutta että uskova ei tee syntiä tieten tahtoen, vastoin omaatuntoaan, ja että
pelastava usko ei voi säilyä tahallisten, vastoin omaatuntoa tehtyjen syntien ohessa ja ettei pelastavaa uskoa voi
olla siellä, missä lihan ja hengen välinen taistelu on lakannut .

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan pyhitys ja hyvät teot eivät välttämättä seuraa
pelastavaa uskoa sen hedelmänä tai hyvät teot eivät ole välttämättömiä ja pelastavaa uskoa voi olla sielläkin,
missä ei ole mitään pyhitystä eikä mitään hyviä tekoja.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan muutkin kuin ilman lain pakotusta, uskossa
Kristukseen ja hänen ansioonsa tehdyt ja Jumalan lain ohjeen mukaiset teot voivat olla hyviä tekoja.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan pyhitystä eivät saa aikaan yksin armonvälineet vaan
myös Jumalan laki tai uskova on lain saarnan tarpeessa myös uuden ihmisensä puolesta .

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan hyvät teot ovat välttämättömiä autuuteen, niin että
niitä jollakin tavalla tarvitaan joko vanhurskauttamiseen tai armontilan tai pelastavan uskon säilymiseksi tai että
ilman niiden käsilläoloa ei ole syntien anteeksiantamusta.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan pelastava usko voi säilyä siellä, missä tieten tahtoen
tehdään syntiä vastoin omaatuntoa ja missä ei ole mitään lihan ja hengen välistä taistelua.

IX Armonvälineistä

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jumala on antanut uskon syntymiseksi, vahvistumiseksi ja
säilymiseksi sekä pyhityksen aikaansaamiseksi armonvälineet, jotka ovat evankeliumin sana kaikissa
muodoissaan ja kasteen ja ehtoollisen sakramentit, ja että vain näiden Jumalan säätämien välikappaleiden
välityksellä hän tarjoaa ja lahjoittaa syntien anteeksiantamuksen, vaikuttaa pelastavan uskon ja antaa Pyhän
Hengen lahjoineen.


LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 6/11

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että kaikkien armonvälineiden tarkoitus ja vaikutus on sama.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jumala lahjoittaa syntien anteeksiantamuksen,
pelastavan uskon ja Pyhän Hengen lahjoineen ilman armonvälineitä ja niiden ohi.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan armonvälineiden vaikutus ja tehoisuus riippuu joko
kokonaan tai ainakin osaksi siitä, onko sanaa julistavalla ja sakramentteja toimittavalla sananpalvelijalla
omakohtainen, pelastava usko.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Raamattu, sekä laki että evankeliumi, ei ole
itsessään tehoisa ja voimallinen Pyhän Hengen sana vaan kuollut kirjain, johon Pyhän Hengen vaikutuksen ja
voiman on tultava lisäksi.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan sakramentit pelastavat tehtynä tekona, pelkästään
sen perusteella, että ne toimitetaan ja niitä käytetään, ilman niiden vastaanottajan omakohtaista uskoa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan kaikilla armonvälineillä ei ole sama tarkoitus ja
vaikutus.

Absoluutio

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että absoluutiolla (synninpäästöllä) ihminen todellisesti ja tehoisasti
päästetään synneistään eli hänelle annetaan synnit anteeksi, että synninpäästö on julistettava ilman
minkäänlaisia ehtoja ja varauksia ja että absoluutio tulee vastaanottaa uskoen, että se totisesti on Jumalan
julistama anteeksianto.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan absoluutiolla ei todellisesti ja tehoisasti anneta
syntejä anteeksi jokaiselle, jolle se julistetaan, tai absoluutio hyödyttää ihmistä ilman uskoa siinä julistettuun
syntien anteeksiantamukseen tai synninpäästö tulee tai voidaan julistaa ehdollisena.

Kaste

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että oikea ja pätevä kristillinen kaste on pyhän Kolmiykseyden eli Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen vedellä suoritettu kaste ja että kastamistapa voi olla joko vedellä valeleminen,
pirskottaminen tai vihmominen tai veteen upottaminen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että kaste on uudestisyntymisen peso, jossa myös imeväiset tulevat
Jumalan armosta osallisiksi ja Kirkon jäseniksi kasteen vaikuttaman uskon kautta Kristukseen ja että lastenkaste
on oikea ja pätevä kaste.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että epäuskossa elävää kastettua kaste ei pelasta, että hän ei epäuskon
tilassa ollessaan ole enää uudestisyntynyt eikä Jumalan lapsi eikä näin ollen myöskään Kirkon jäsen ja että
hänen tulee kääntyä katumuksessa ja uskossa takaisin siihen armoon, jonka Jumala on lahjoittanut hänelle
kasteessa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan pikkulapsia ei ole kastettava eikä Jumala anna heille
kasteessa omakohtaista, pelastavaa uskoa ja Pyhää Henkeä eikä tee heistä Kirkon tosi jäseniä ja näin ollen
lastenkasteella kastettujen kaste ei voi olla oikea ja pätevä kaste ja siksi lastenkasteella kastetut on kastettava
uudelleen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan pelkkä evankeliumin sana ei uudestisynnytä vaan
ainoastaan kaste.


LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 7/11

Ehtoollinen

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Kristuksen asetuksen mukaan toimitetussa ehtoollisessa siunattu
(konsekroitu) leipä ja viini on Jeesuksen tosi ruumis ja veri, joka on uskoville panttina ja vakuutena syntien
anteeksiantamuksesta, ja että myös epäuskoiset saavat ehtoollisessa Kristuksen tosi ruumiin ja veren mutta
nauttivat sen tuomiokseen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että julkijumalattomille, ilmeisille synnintekijöille, pannassa oleville,
kastamattomille ja niille, jotka eivät kykene koettelemaan itseään, ei tule antaa ehtoollista.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Kristuksen asetuksen mukaan toimitetussa
ehtoollisessa siunattu leipä ja viini ei ole Jeesuksen tosi ruumis ja veri vaan ainoastaan kuvaa tai merkitsee sitä
tai Jeesuksen ruumista ja verta ei nautita ehtoollisessa suulla.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan epäuskoiset eivät nauti ehtoollisessa Kristuksen tosi
ruumista ja verta tai he eivät nauti sitä tuomiokseen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ehtoollinen voidaan antaa myös julkijumalattomille
tai kaikille kristityille poikkeuksetta, esimerkiksi niille, jotka eivät kykene koettelemaan itseään, kuten pikkulapsille
ja niille, jotka eivät käsitä, mistä ehtoollisessa on kysymys.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ehtoollisen pätevyys ja tehoisuus riippuu jollakin
tavalla siitä, kuka sen toimittaa, eikä pelkästään asetussanoista.

X Kirkosta ja kirkollisesta yhteydestä

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että on olemassa yksi pyhä, kristillinen Kirkko, jonka Pää on Kristus,
joka yksin hallitsee sitä evankeliumillaan ja evankeliumin synnyttämän uskon kautta asuu Isän ja Pyhän Hengen
kanssa uskovissa, ja että sen jäseniä ovat kaikki ne, jotka uskovat, että Jumala antaa heidän syntinsä anteeksi
yksin Kristuksen sovitustyön ja ansion tähden, ilman lain tekoja.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Kirkko sanan varsinaisessa merkityksessä koostuu ainoastaan
uskovista ja on näkymätön ja että sitä näkyvää kutsuttujen yhteisöä, johon uskovien lisäksi kuuluu myös
teeskentelijöitä ja jossa Kirkko on kätkettynä, kutsutaan kirkoksi vain sanan epävarsinaisessa, johdetussa
merkityksessä.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Kirkko on näkyvä yhteisö tai sillä on jokin näkyvä
puoli tai siihen kuuluu muitakin kuin tosi uskovia.

Kirkon tuntomerkit

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Kirkon pettämättömät tuntomerkit ovat puhtaasti julistettu Jumalan
sana ja Kristuksen asetuksen mukaisesti toimitetut sakramentit.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan puhdas Jumalan sanan julistus ja Kristuksen
asetuksen mukaisesti toimitetut sakramentit eivät ole Kirkon pettämättömiä tuntomerkkejä tai Kirkolla on
muitakin pettämättömiä tuntomerkkejä kuin sana ja sakramentit.

Paikallisseurakunta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vain paikallisseurakunnat perustuvat erityiseen jumalalliseen
säätämykseen ja että niiden yläpuolella ei ole mitään sellaista elintä, kuten kirkkokuntaa, kirkolliskokousta tai
piispoja, jolle ne ovat jumalallisen säätämyksen perusteella alistettuja.


LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 8/11

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että paikallisseurakunnat olemuksensa puolesta koostuvat ainoastaan
uskovista mutta että niiden ulkonaisessa yhteydessä saattaa olla teeskentelijöitä ja ulkokullattuja, joskus jopa
julkijumalattomia.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan paikallisseurakunnat eivät perustu erityiseen
jumalalliseen säätämykseen vaan ne ja niihin kuuluminen ovat ehdonvallan asioita tai paikallisseurakunnat ovat
jumalallisen säätämyksen perusteella alistettuja jollekin ylemmälle instanssille.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan muutkin kuin tosi uskovat ovat paikallisseurakunnan
oikeita, tosi jäseniä.

Oikeaoppinen seurakunta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että oikeaoppisen seurakunnan olemus ei perustu pelkästään
oikeaoppisen tunnustuksen muodolliseen hyväksymiseen ja tunnustamiseen vaan oppiin, jota tosiasiallisesti
opetetaan sen saarnatuoleista, sen oppilaitoksissa ja sen julkaisuissa, mutta että seurakunnassa esiintyvä
satunnainen, tilapäinen harha, joka tuomitaan, jota vastaan taistellaan ja joka poistetaan seurakunnasta, ei tee
seurakunnasta harhaoppista.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että seurakunnassa tulee harjoittaa Jumalan sanan mukaista kirkkokuria
sekä opin että vaelluksen asioissa mutta että ainoastaan oppikuri kuuluu oikeaoppisen seurakunnan
olemukseen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan oikeaoppisen tunnustuksen pelkkä muodollinen
hyväksyminen ja tunnustaminen tekee seurakunnasta oikeaoppisen tai seurakunta, jossa sallitaan ja suvaitaan
harhaa, voi olla oikeaoppinen.

Kirkollinen yhteys

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että seurakunnassa tulee vallita Jumalan sanaan perustuva
yksimielisyys ja että kaiken uskonveljellisen ja kirkollisen yhteyden (saarnatuoli-, ehtoollis- ja rukousyhteyden
sekä kaiken kirkollisen yhteistyön) edellytyksenä on yksimielisyys kristillisessä opissa ja jokaisessa sen
kohdassa, sekä perustavissa että ei-perustavissa uskonkohdissa, oli niitä sitten nimenomaisesti käsitelty
luterilaisissa tunnustuskirjoissa tai ei.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena kaiken unionismin, jossa oikean opin ja oikeiden opettajien rinnalla
sallitaan ja suvaitaan tai ainakin siedetään myös väärää oppia ja harhaopettajia ja jonka mukaan kaikki
kirkollinen yhteys harhaoppisten ja sekaoppisten kirkkojen kanssa ei ole vastoin Jumalan sanaa.

Kirkko ja valtio

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Kirkon päämääränä on ihmisten iankaikkinen pelastus ja että tämän
päämäärän saavuttamiseksi käytettävät välineet ovat ainoastaan hengellisiä, nimittäin sana ja sakramentit, kun
taas valtion tehtävänä on ulkonaisen, yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpito, johon se käyttää yhteiskunnallisia
lakeja ja rangaistuksia, joiden tulee perustua Jumalan yleiseen ilmoitukseen eli luonnolliseen lain- ja
jumalantuntemukseen, ja että maallinen ja hengellinen hallintavalta (regimentti) tulee näin ollen pitää toisistaan
erillään.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Kirkolla on lupa käyttää välineinään maallisia lakeja
ja rangaistuksia, niin että sitä tulee tai ainakin voidaan hallita niillä, tai valtiota tulee hallita Jumalan sanalla eikä
pelkästään luonnollisen lain- ja jumalantuntemuksen perusteella.
LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 9/11

XI Saarnavirasta ja Antikristuksesta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että saarnavirka on Jumalan säätämä ja että se on ainoastaan
sellaisella henkilöllä, jonka seurakunta on oikein, ts. Jumalan sanan säätämällä tavalla, kutsunut palvelemaan
sitä Jumalan sanalla ja sakramenteilla ja käyttämään julkisesti, Kristuksen ja seurakunnan käskystä ja nimissä,
Kristuksen Kirkolleen, ts. kaikille uskoville, antamia taivasten valtakunnan avaimia, ja että Pyhä Henki valaisee
saarnavirkaan oikein kutsutut erityisillä viran lahjoilla.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että seurakunnassa ei säännönmukaisesti saa kukaan muu julkisesti
saarnata ja opettaa eikä toimittaa sakramentteja kuin se, jonka seurakunta on Jumalan sanan säätämällä tavalla
kutsunut saarnavirkaan.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että saarnaviralla ei ole muuta valtaa kuin Jumalan sanan valta.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että virkaanvihkimys (ordinaatio) on ehdonvallan asia ja että viran
pätevyys ja tehoisuus ei ole riippuvainen siitä vaan vastaanotetusta kutsusta saarnavirkaan mutta että se on
hyvä, noudattamisen arvoinen kirkollinen järjestys ja tapa ja että vihkimisvalta ei ole ainoastaan piispoilla vaan
myös muilla saarnavirassa olevilla ja piispojen vihkimisvalta ei siis perustu jumalalliseen oikeuteen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että paikallisseurakunnan paimenvirka perustuu erityiseen jumalalliseen
säätämykseen, jonka mukaisesti seurakunnalla tulee olla pastori eli paimen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että valta ja oikeus valita ja kutsua paikallisseurakunnalle paimen tai
paimenet kuuluu jumalallisen oikeuden mukaan ainoastaan paikallisseurakunnalle itselleen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan uuden liiton aikana ei ole lainkaan Jumalan
säätämää julkista saarnavirkaa vaan ainoastaan kaikkien uskovien yleinen pappeus.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jumala ei tahdo vaikuttaa voimallisesti julkisen
saarnaviran välityksellä vaan sen ohi tai ei ohjaa ihmisiä sitä kuulemaan, sikäli kuin sen julistus on oikean opin
mukaista, tai säännönmukaisesti muutkin kuin saarnavirkaan oikein kutsutut voivat seurakunnassa julkisesti
saarnata ja opettaa tai toimittaa sakramentteja tai Pyhä Henki ei valaise saarnavirkaan oikein kutsuttuja erityisillä
viran lahjoilla.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan sellaisella henkilöllä, jota seurakunta ei ole oikein
kutsunut saarnavirkaan, voi olla saarnavirka, erityisesti myös opin, jonka mukaan nainenkin voi toimia
saarnavirassa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan saarnaviran valta ei rajoitu Jumalan sanaan vaan
saarnaviralla on myös valta ottaa käyttöön ja määrätä tai poistaa käytöstä ja kieltää ehdonvallan asioita sille
annetun jumalallisen vallan nojalla ja ilman seurakunnan suostumusta.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ordinaatio ei ole ehdonvallan asia vaan perustuu
Jumalan säätämykseen tai saarnavirka ei ole pätevä tai tehoisa ilman ordinaatiota tai jumalallisen oikeuden
mukaan vihkimisvalta on ainoastaan piispoilla.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan julkisessa saarnavirassa oleva on välittäjä Jumalan
ja ihmisen välillä eikä ainoastaan Kristuksen lähettiläs ja Kristuksen ja seurakunnan palvelija.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan paikallisseurakunnan paimenvirka ei perustu
erityiseen jumalalliseen säätämykseen vaan on ehdonvallan asia.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan valta ja oikeus valita ja kutsua
paikallisseurakunnalle paimen tai paimenet ei jumalallisen oikeuden mukaan kuulu yksinomaan
paikallisseurakunnalle itselleen vaan joko pelkästään tai lisäksi jollekin muulle taholle.LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 10/11

Antikristus

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Antikristusta koskevat Raamatun profetiat ovat toteutuneet Rooman
paavissa ja hänen valtakunnassaan.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Rooman paavi ei ole Raamatussa ennustettu
lopunajan Antikristus tai Antikristus ei ole vielä ilmestynyt tai oppi paavista Antikristuksena ei ole uskonkohta
vaan avoin kysymys.

XII Valitsemuksesta

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jumala on iankaikkisuudessa sulasta armostaan, Kristuksessa eli
yksin Kristuksen ja hänen ansionsa tähden, valinnut ne, joille hän täällä ajassa armonvälineiden välityksellä
lahjoittaa uskon ja jotka hän niiden välityksellä vanhurskauttaa, pyhittää ja säilyttää uskossa, ja että tämä
iankaikkinen armovalitsemus on syynä siihen, että valitut täällä ajassa saavat uskon ja säilyvät siinä loppuun
saakka vaikka lankeaisivatkin tilapäisesti pois uskosta ja että ihmisestä itsestään ei siis ole löydettävissä mitään
syytä armovalitsemukseen.

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että uskova voi ja hänen tuleekin armonvälineiden synnyttämän uskon
kautta olla varma valitsemuksestaan.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jumala ei iankaikkisuudessa ole armossaan
valinnut tiettyjä henkilöitä uskoon ja iankaikkiseen autuuteen yksin Kristuksen ja hänen ansionsa tähden tai koko
maailma on valittu autuuteen Kristuksessa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Jumalan iankaikkisen armovalitsemuksen
perusteena on se, että Jumala on ennaltanähnyt valittujen uskon, ja syy armovalitsemukseen ja peruste sille on
siis löydettävissä ihmisestä itsestään ja armovalitsemus ei näin ollen ole valitsemus uskoon vaan valitsemus
uskon tähden, uskon perusteella ja uskoon katsoen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ihminen ei voi olla varma siitä, onko hänet valittu
autuuteen, tai hänen tulee päästä selville valitsemuksestaan ohi evankeliumin, nimittäin Jumalan salatun ja
tutkimattoman tahdon eikä Jumalan sanassaan ilmoittaman armontahdon perusteella.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan on olemassa vihanvalinta, ts. Jumala on valinnut ja
ennaltamäärännyt tietyt henkilöt iankaikkiseen kadotukseen.

XIII Viimeisistä tapahtumista

Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että kuolleista ruumiillisesti ylösnoussut, taivaaseen astunut ja Isän
Jumalan oikealle puolelle korotettu, kaikkialla sekä jumalallisen että inhimillisen luontonsa puolesta läsnäoleva ja
hallitseva Kristus tulee viimeisenä päivänä kirkkaudessaan näkyvällä tavalla takaisin tuomitsemaan kaikki
ihmiset, sekä elävät että kuolleet, ja että kaikki kuolleet herätetään, niin että heidän kuolematon sielunsa yhtyy
jälleen heidän ruumiiseensa, ja että he joutuvat elävien kanssa viimeiselle tuomiolle, jolloin epäuskoiset
tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen mutta uskovat pääsevät iankaikkiseen autuuteen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ruumiillista ylösnousemusta ei tapahdu tai se ei
koske kaikkia kuolleita.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ei ole yhtä, yleistä ylösnousemusta Kristuksen
toisessa tulemuksessa viimeisenä päivänä vaan on oleva useampia ylösnousemuksia tai useampia Kristuksen
tulemuksia.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan kadotus ei ole iankaikkinen vaan kadotetut häviävät
lopulta olemattomiin tai helvettiä eli kadotusta ei ole olemassa.LUTERILAINEN RISTIN SEURAKUNTA LRS: KRISTILLISEN OPIN YDINKOHTIA Sivu 11/11

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan kaikille niille tai ainakin joillekin niistä, jotka eivät
elämänsä aikana ole kuulleet evankeliumia, julistetaan evankeliumi tämän elämän jälkeen ja tarjotaan näin
mahdollisuus kääntymykseen.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena kiliasmin eli opin maanpäällisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta kaikissa
muodoissaan, erityisesti myös ns. parempien aikojen toivon, jonka mukaan Kirkko ei pysy ristinalaisena
viimeiseen päivään saakka vaan on aikojen lopulla vielä kokeva ulkonaista, maallista ja näkyvää menestystä ja
rauhaa.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan ennen viimeistä päivää kaikki tosi uskovat
temmataan pois maan päältä.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan aikojen lopulla tapahtuu juutalaisten yleinen
kääntymys tai kaikki juutalaiset lopulta pelastuvat.

Hylkäämme Jumalan sanan vastaisena opin, jonka mukaan Kristuksen tuomiolle tulemuksen ajankohta voidaan
tietää tai laskea.

S O L I D E O G L O R I ATämä versio ei sisällä raamattutodisteita (sedes doctrinae). Versio, jossa on lisäksi raamatunkohdat, on
saatavissa myöhemmin.
 

Up