Luterilainen ristin seurakunta

OPPI TUNNUSTUS
RAAMATTU OPETTAA
SVEBILIUS PROJEKTI
TEESIT KIRKOSTA
LUTERILAINEN RISTINKANTAJA
TILAISUUKSIA
PUHEITA
MUSIIKKIA
VÄLKOMMEN!
WELCOME!
WILLKOMMEN!

Tervetuloa seurakuntamme kotisivuille!

Luterilainen ristin seurakunta (LRS) Korsets lutherska församling (KLF)
Lutheran Church of the Cross (LCC) Lutherische Kreuzgemeinde (LKG)

Olemme kirkollisessa yhteydessä STLK:n kanssa

Meillä on yhteys STLK:n lisäksi seuraaviin seurakuntiin:

Immanuel-Gemeinde, Steeden, Saksa

Ylösnousemuksen Luterilainen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunta, Latvia

 

sealshadow.JPG (3108 bytes)

T ä l l e     k a l l i o l l e

Kun Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: "Kenenkä te sanotte minun olevan?", Simon Pietari vastasi heidän puolestaan: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." (Matt. 16:15-16.) Samoin kristityt tunnustavat tänäänkin, koska he uskovat Raamatun perusteella, että Jeesus on Kristus, Jumalan ainoa Poika, Vanhassa testamentissa luvattu Vapahtaja, Messias, vaimon siemen, joka polki rikki käärmeen pään (1 Moos. 3:15) ja teki tyhjäksi perkeleen teot (1 Joh. 3:8), Abrahamin siemen, jossa kaikki kansakunnat maan päällä tulevat siunatuiksi (1 Moos. 22:18, Gal. 3:16), ja joka kantoi meidän syntimme, niin että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut eli pelastetut (Jes. 53:12, 5).

Jeesus sanoi Pietarin tunnustuksesta: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." (Matt. 16:17.) Autuas eli pelastettu on jokainen, jolla on tämän tunnustuksen mukainen usko. Sellainen usko ei ole lähtöisin ihmisestä, vaan on Jumalan sanan vaikuttamaa. Niin valtava on tämä Jumalan sanaan perustuva tunnustus, että Jeesus sanoo siitä: "Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan [so. helvetin] portit eivät sitä voita." (Matt. 16:18.) Tunnustamme kirkkoisä Hilariuksen sanoin: "Tällä tunnustuskalliolla seurakuntarakennus siis on; tämä usko [so. tämä oppi ja tunnustus] on seurakunnan perustus." (TK 1948, Paavin valta ja yliherruus, 29.)

lksh2.gif (499 bytes)

Luterilainen ristin seurakunta

Luterilainen ristin seurakunta LRS (ent. Luterilainen kotiseurakunta LKS) on keväällä 1999 perustettu itsenäinen seurakunta. Se kokoontuu siellä missä sen jäseniä asuu. "Luterilainen" seurakuntamme nimessä tarkoittaa sitä, että sitoudumme uskonpuhdistajan tavoin ainoastaan Jumalan sanaan eli Raamattuun ja myös luterilaisissa tunnustuskirjoissa esitettyyn oppiin, koska se on Raamatun mukainen. "Risti" seurakuntamme nimessä viittaa paitsi Kristuksen sovitustyöhön pelastuksemme perustana myös pyhään ristiin, joka täällä ajassa seuraa Jumalan sanaan tunnustautumisesta. Haluamme olla rakentamassa seurakuntia, joissa kaikki opetus ja sakramenttien käyttö on Jumalan sanan mukaista.

Tahdomme rakentaa Jumalan sanaan sitoutuen sille Kristus-kalliolle, jonka perustalla kestetään silloinkin, kun kaikki muu menetetään. Herramme iankaikkisesti pysyvä sana tuo tänäänkin rauhan meidän syntiturmeluksen raskauttamille tunnoillemme, kun Hän lausuu: "Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista." (Jes.43:25) Tässä armossa on koko pelastuksemme.

Tervetuloa tutustumaan!

Seurakunnan taustasta ja toiminnasta

Luterilainen ristin seurakunta perustettiin (Luterilainen kotiseurakunta -nimisenä) keväällä 1999 "hädän keskellä rukoillen, että se osaltaan voisi auttaa vailla turvallista hengellistä kotia olevia", kuten seurakunnan esitteessä todettiin. Säännöissä (2002) tarkoitus on ilmaistu seuraavasti: "Seurakunta on perustettu auttamaan vailla Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista hengellistä kotia olevia. Seurakunnan tarkoituksena on puhtaalla Jumalan sanalla ja Kristuksen asetuksen mukaisesti toimitetuilla sakramenteilla rakentaa apostolisen opin mukaisia paikallisseurakuntia, joissa vallitsee keskinäinen kristillinen rakkaus ja huolenpito".

Ne kristityt, jotka seurakunnan perustivat, olivat eronneet Suomen ev.-lut. kirkosta erityisesti sen havahduttamana, että kirkko oli hyväksynyt Luterilaisen maailmanliiton ja Roomalaiskatolisen kirkon kanssa solmitun Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista - perustavasta pääopinkohdasta, josta riippuu kirkon seisominen tai luhistuminen (articulus stantis et cadentis ecclesiae). He olivat havainneet kirkon olevan opillisessa ristiriidassa Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen kanssa ja pyrkineet edistämään tunnustuksellista luterilaista oppia, mutta todenneet tilanteensa kestämättömäksi sen perusteella, mitä Raamattu ja tunnustuskirjat opettavat kirkollisesta yhteydestä niihin, jotka opettavat väärin.

Seurakunnan perustajat halusivat varauksetta tunnustautua pyhään Raamattuun ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa esitettyyn oppiin, koska pitävät sitä Raamatun opin mukaisena. He olivat vakuuttuneet siitä, että Jumalan tahtoma kirkollinen yhteys oli perustettava tunnustuksemme mukaisesti todelliseen yksimielisyyteen kaikesta Raamatun opista: "Olennaista on, että pidetään yhtä opissa, sen joka kohdassa" (FC SD X, 31, TK 1990, s. 554). Vallitsevassa tilanteessa he eivät löytäneet kirkkoa, johon olisivat Jumalan sanaan ja luterilaiseen tunnustukseen sidotulla eheällä omallatunnolla voineet liittyä.

Suomen uskonpuhdistajan Mikael Agricolan muistopäivää seuraavana päivänä 10.4.1999 muodostettiin Jumalan armosta uusi itsenäinen seurakunta: Luterilainen kotiseurakunta. Sen oppi ei kuitenkaan ollut uusi. Tunnustuksellisena se sitoutui jo perustamiskirjassaan Raamattuun "jokaista sanaansa myöten" Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettuna erehtymättömänä Jumalan sanana, "joka on kaiken opin ja elämän ainoa ohje ja tuomari" sekä "tunnustuskirjoissa olevaan oppiin, koska se on Raamatun mukainen".

"Luterilainen" seurakunnan nimessä tarkoittaa sitä, että seurakunta tunnustautuu uskonpuhdistajamme Martti Lutherin tavoin ainoastaan puhtaaseen Jumalan sanaan ja sen perusteella siihen oppiin, joka on esitetty luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Säännöissä todetaan: "Tunnustuskirjojen opin mukaan seurakunnassa on opetettava, kaikki opit koeteltava ja mahdolliset oppikiistat ratkaistava sekä sen kanssa ristiriidassa olevat opit hylättävä".

Seurakunnan nimi muutettiin vuoden 2004 alussa Luterilaiseksi ristin seurakunnaksi (LRS). Vaikka tilaisuuksia on järjestetty kodeissa, alkuperäisessä nimessä "koti" viittasi perheenomaiseen huolenpitoon. "Kotiseurakunta" -termi oli kuitenkin myös toisoppisten käytössä ja altis väärinkäsityksille. Uuden nimen käyttöönoton jälkeen jumalanpalveluksia on alettu järjestämään kotien lisäksi myös julkisissa vuokratiloissa Helsingissä ja Vaasassa. Jumalanpalveluksissa noudatetaan vuosien 1614 ja 1694 (ns. vanha käsikirja) kirkkokäsikirjojen kaavaa vähäisin muutoksin.

Seurakunta kokoontuu siellä missä sen jäseniä asuu. Tilaisuuksia on järjestetty myös Ruotsissa Tukholman seudulla. Kaikesta heikkoudestaan huolimatta seurakunnan tarkoitus on saanut Jumalan armosta Hänen kiitoksekseen ja kunniakseen toteutua siten, että siihen on liittynyt sellaisiakin kristittyjä, jotka ovat olleet vuosia ilman seurakuntayhteyttä. Tavoitteena on viedä evankeliumia Kristuksesta myös niille, jotka eivät sitä tunne.

Seurakunta ylläpitää Internet-sivuja, josta löytyy saarnoja ja luentoja äänitiedostoina, opin ydinkohdat sekä ulkomaankielistä aineistoa. Vuodesta 2002 lähtien on julkaistu myös omaa lehteä (nyk. Luterilainen Ristinkantaja), joka ilmestyy mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi on käynnistetty ns. Svebilius-projekti, jonka tarkoituksena on siirtää piispa Daniel Jusleniuksen suomentama (1745) Upsalan arkkipiispa Svebiliuksen katekismus (1689) Internetiin.

Seurakunta on alusta alkaen hakenut aktiivisesti yhteyksiä niihin, jotka varauksetta pitäytyvät kaikkeen tunnustuskirjojen oppiin Raamatun oppina. Ensisijassa neuvotteluja on käyty ja käydään niiden seurakuntien kanssa, joilla on toimintaa Suomessa. Yhteyksiä on ollut myös ulkomaille. Sen takia seurakunta on hyväksynyt oppiesityksekseen ns. Brief Statementin, joka on amerikkalaisen Missouri synodin kansainvälisesti tunnettu oikeaoppinen tunnustusasiakirja (1932).


Raamattu Opettaa (Opin esitys)
Brief Statement Missouri synod

LRS ei esitä olevansa kirkko, jonka ulkopuolella ei ole pelastusta: muissakin kirkoissa voi pelastua, sikäli kuin niissä on evankeliumia sen verran, että pelastava usko voi syntyä. LRS ei myöskään esitä olevansa ainoa oikea näkyvä kirkko maassamme. Tämä ei tarkoita sitä, ettei LRS olisi oikeaoppinen. Oikeaksi näkyväksi kirkoksi LRS on tunnustettava niin kauan kuin se Jumalan armosta sekä muodollisesti että käytännössä ojentautuu tunnustuksensa ja sääntöjensä edellyttämällä tavalla Raamatun ja tunnustuskirjojen opin mukaan. Kukin tutkikoon asian tutustumalla seurakuntaan ja sen julkiseen opetukseen sekä ottamalla tarvittaessa yhteyttä sen pastoriin.

Olemme Luterilaisessa ristin seurakunnassa tietoisia omasta syntisyydestämme emmekä pidä itseämme muita kristittyjä pyhempinä. Tunnustamme tarvitsevamme Vapahtajaa ja oikeaa opetusta erityisesti hänen sovitustyöstään. "Risti" seurakuntamme nimessä ei viittaa ainoastaan siihen ristiin, joka täällä ajassa seuraa Jumalan sanaan ja sen oppiin tunnustautumisesta, vaan ennen muuta Kristuksen ristiin, hänen sovitustyöhönsä pelastuksemme ainoana, mutta riittävänä perustana.

Laadittu 16.4.2006.

 

Tunnetko Jeesuksen?

"Uskon kyllä Jumalaan, mutta mihin sitä Jeesusta tarvitaan?", saattaa moni pohtia. Kristillinen usko perustuu Jumalan omaan ilmoitukseen Raamatussa. Sen mukaan todellista Jumalaa ei voida tuntea muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus itse sanoo: "Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani (Joh 14:6); "Minä ja Isä olemme yhtä" (Joh 10:30).

 

Mihin Jeesusta tarvitaan?

Raamatun Jeesuksessa itse Kaikkivaltias Jumala tuli ihmiseksi, kaltaiseksemme, ollen "kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä" (Heb 4:15). Nikean uskontunnustuksessa sanomme, että Jeesus syntyi ihmiseksi "meidän ihmisten tähden ja meidän autuutemme tähden" ja että hänet "meidän puolestamme myös ristiinnaulittiin" jne.

Kaikki olemme syntisiä, jopa jumalattomia, emmekä voi itseämme sovittaa Jumalan kanssa ja päästä taivaaseen vaan joudumme kadotukseen ilman Jeesusta: Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla (Room 3:23). Sen takia Isä lähetti Poikansa: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan (Kor 5:19). Apostoli Johanneksen kanssa tunnustamme Jeesuksesta: hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien (1Joh 2:2).

Usko pelastaa sen takia, että se on juuri Kristuksen ansioon luottamista. Näin käy ymmärrettäväksi tuntemamme pienoisevankeliumi: Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh 3:16).

 

OPPI TUNNUSTUS RAAMATTU OPETTAA SVEBILIUS PROJEKTI TEESIT KIRKOSTA LUTERILAINEN RISTINKANTAJA TILAISUUKSIA PUHEITA MUSIIKKIA VÄLKOMMEN! WELCOME! WILLKOMMEN!